Posted by     Uncategories      75 Comments  views (2783)

Едно от първите изображения на човек нахлупил конусовидна сламена шапка е открито в Тива и е датирано от около 3200 г. пр. н.е.). ...