History of hats - Part I

History of hats - Part I

Невъзможно е да се посочи точна дата, на която е била създадена първата шапка. Това най-вероятно се е случило през периода, когато са се появили и първите дрехи. Предназначението на шапката тогава основно било да предпазва от природните елементи, но също е била използвана и като окраса, както е и в наши дни. Шапките имат дълга история като белег за социален статус, занаят и дори политическа принадлежност.

Едно от първите изображения на човек нахлупил конусовидна сламена шапка е открито в Тива и е датирано от около 3200 г. пр. н.е. А едно от първите открития на древна шапка е направено в Дания. Там, в едно тресавище е открит мумифициран млад вожд на племе с кожена шапка на главата, датиран от 70 г. пр. хр.

Различните видове шапки от ранните години сл. хр. включвали шапки наподобяващи гугла на гъба – днес наричани кепе, фригийска шапка, която по-късно била идентифицирана като „шапката на свободата“, която се давала на робите в Гърция и Рим, когато били провъзгласявани за свободни хора, и шапка Петасос, която идва от древна Гърция и е първата известна на човечеството шапка с периферия.

Шапка наподобяваща гугла на гъба   Фригийска шапка   Шапка Петасос

          Шапка наподобяваща гугла на гъба                                                           Фригийска шапка                                                                                         Шапка Петасос


 

Въпреки, че от много ранен етап от жените се е очаквало да покриват главите си с воали, кърпи, качулки или забрадки, чак в края на 16 век се появили първите дамски шапки, по подобие на тези, които изисканите мъже носели.

Едва в края на седемнадесети век започнали да се появяват дамски шапки, неповлияни от мъжката мода.

През 1529 г. за първи път била регистрирана думата „milliner“ (производител на дамски шапки). Преди това, с нея назовавали продуктите, с които Милано и северна Италия били известни (панделки, ръкавици и сламени шапки). И тъй като галантеристите, които внасяли широко разпространените сламени шапки били наричани „milliners“ – то станало нарицателно за производителите на дамски шапки.

През средата на 1800-те, Швейцарските и Италиански сламени шапки, както и техни имитации, направени от хартия, картон, трева и конска грива вече били на разположение на жените, едновременно с въвеждането на кадифето и тюла.

Save

75 Comments

  • Avatar
   hillary
   юли 26, 2019

   You can use this cheap essay writing service for any kind of academic writing work. Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good site write me a dissertation able to provide you with the writing help you have been looking for also get result in any time.

   • Avatar
    Shaowel
    юли 20, 2020

    These are truly amongst the wonderful informative blogs.ux agencies

  • Avatar
   jelin aden
   юли 31, 2019

   In the wake of perusing a large number of papers, helping understudies win millions in grants and get into each ivy group, I've come down composition into a couple of steps that will enable you to begin! In the event that you or anybody ever needs assistance moving from these means into the following https://www.assignmentdone.co.uk/online-assignment-for-me degree of composing, my DM's are constantly open.

  • Avatar
   28-Day Keto Challenge
   сеп 23, 2019

   I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. 28-Day Keto Challenge

  • Avatar
   Halki Diabetes Remedy
   сеп 23, 2019

   First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. Halki Diabetes Remedy

  • Avatar
   Celery Juice
   сеп 23, 2019

   Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. Celery Juice

  • Avatar
   Daily Health Series
   сеп 23, 2019

   It is extremely nice to see the greatest details presented in an easy and understanding manner. Daily Health Series

  • Avatar
   Text Chemistry
   сеп 23, 2019

   I think this is a standout amongst the most critical data for me. What"s more, i"m happy perusing your article. Be that as it may, ought to comment on some broad things Text Chemistry

  • Avatar
   His Secret Obsession
   сеп 23, 2019

   I will really appreciate the writer's choice for choosing this excellent article appropriate to my matter.Here is deep description about the article matter which helped me more. His Secret Obsession

  • Avatar
   Flat Belly Fix
   сеп 23, 2019

   A great website with interesting and unique material what else would you need. Flat Belly Fix

  • Avatar
   Youtube Secrets
   сеп 23, 2019

   Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. Youtube Secrets

  • Avatar
   https://parisbola.co.id/
   сеп 23, 2019

   We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work https://parisbola.co.id/

  • Avatar
   weed cons
   сеп 25, 2019

   I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. weed cons

  • Avatar
   is cbd oil dangerous for heart patients
   сеп 25, 2019

   First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. is cbd oil dangerous for heart patients

  • Avatar
   attic mold removal near me
   сеп 30, 2019

   I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. attic mold removal near me

  • Avatar
   is weed bad
   окт 3, 2019

   The blog and data is excellent and informative as well is weed bad

  • Avatar
   amino acid
   окт 9, 2019

   This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! amino acid

  • Avatar
   differential pressure switch
   окт 9, 2019

   You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would swell up your visitors. I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! differential pressure switch

  • Avatar
   General Contractors
   окт 10, 2019

   I think this is a standout amongst the most critical data for me. What"s more, i"m happy perusing your article. Be that as it may, ought to comment on some broad things General Contractors

  • Avatar
   home remodeling
   окт 10, 2019

   I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to start my own Blog Engine blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a fine example of it. home remodeling

  • Avatar
   General Contractor
   окт 10, 2019

   i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me. General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   окт 10, 2019

   I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   окт 10, 2019

   A great website with interesting and unique material what else would you need. General Contractor

  • Avatar
   Commercial exterminators near me
   окт 11, 2019

   Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've really enjoyed reading this article today and I think this might be one of the best article that I've read yet. Please, keep this work going on in the same quality. Commercial exterminators near me

  • Avatar
   attic mold removal near me
   окт 11, 2019

   Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. attic mold removal near me

  • Avatar
   site here
   окт 11, 2019

   This is also a very good post which I really enjoy reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this. site here

  • Avatar
   General Contractor
   окт 22, 2019

   Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up! General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   окт 22, 2019

   Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   окт 22, 2019

   This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. General Contractor

  • Avatar
   Auto Tinting
   окт 22, 2019

   i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me. Auto Tinting

  • Avatar
   General Contractor
   окт 22, 2019

   Took me time to understand all of the comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved being really helpful to me and Im positive to all of the commenters right here! Its constantly nice when you can not only be informed, but also entertained! I am certain you had enjoyable writing this write-up. General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   окт 22, 2019

   I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   окт 23, 2019

   This is very useful post for me. This will absolutely going to help me in my project. General Contractor

  • Avatar
   Photograhy
   окт 23, 2019

   Law of Attraction Isn’t Working Photograhy

  • Avatar
   General Contractor
   окт 23, 2019

   Took me time to understand all of the comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved being really helpful to me and Im positive to all of the commenters right here! Its constantly nice when you can not only be informed, but also entertained! I am certain you had enjoyable writing this write-up. General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   окт 23, 2019

   Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on. General Contractor

  • Avatar
   Angled Grip Bar
   ное 23, 2019

   Points, yards, hits all equate to production, which of course, is predicated by statistics. Angled Grip Bar

  • Avatar
   General Contractor
   ное 29, 2019

   Wow what a Great Information about World Day its exceptionally pleasant educational post. a debt of gratitude is in order for the post. General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   ное 29, 2019

   I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   ное 29, 2019

   Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   ное 29, 2019

   Very awesome!!! When I seek for this I found this website at the top of all blogs in search engine. General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   ное 29, 2019

   Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   ное 29, 2019

   The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   ное 29, 2019

   Always so interesting to visit your site.What a great info, thank you for sharing. this will help me so much in my learning General Contractor

  • Avatar
   rblogger1951
   ное 30, 2019

   Microsoft Office 2016 Product Key (Updated List)In the event that you are searching for initiating microsoft office 2016 crack, at that point, as a matter of first importance, you have to buy in or purchase Microsoft Office 2013. MS Office 2016 is a refreshed form of Microsoft office and a successor of Microsoft 2010 and forerunner of Microsoft 2016. The refreshed adaptation of Microsoft Office 2016 has new and propelled highlights contrasted with past forms. Microsoft office 2016 incorporates the accompanying suites-Word records, Excel documents, PowerPoint introductions, PDF records, Publish pamphlets, envelopes, flyers, and so forth. Alongside a Vision record watcher so you can just play with the archives. All you have to have Microsoft Office 2016 Activation key.Microsoft office 2016 is among the world's most broadly utilized content processor. Microsoft Office 2016 product key keys or product key can be utilized to actuate your preliminary or constrained release of Office 2016 suite. In the wake of enacting your form of Microsoft office you can benefit full highlights of any of office 2016 applications including Microsoft Word 2016, Excel 2016 , Outlook 2016 and PowerPoint 2016.microsoft office 2016 full crack microsoft office 2016 product keyMicrosoft office has propelled highlights like Edit PDFs, Advanced mixed media highlights, Good touch route, Helpful new aide, yet additionally have a couple of downsides as Almost powers the client to embrace the cloud use and Working on tablets is just conceivable to a limited extent. Office 2016 is bolstered for both 32-piece and 64-piece customer application.You can even utilize Microsoft office 2016's preliminary form for 30 days so you will get an opportunity to test it without getting it, you will get diverse Microsoft office 2016 product key for that that will ensure that you have a smooth activity for one month. With this bundle, you will gain admittance to Word 2016, PowerPoint 2016, Excel 2016, Outlook 2016, OneNote 2016, Access 2016, Publisher 2016, and the LyncMessenger program. malwarebytes keyidm crackremovewatidm download free full version with serial keywindows 8.1 product keyWindows 8.1 Activatorbandicam crack4k video downloader crackwindows 7 professional product keycleanmymac crack avast license key office 2013 product keycracking softwarecrack software

  • Avatar
   sds
   дек 11, 2019

   Only aspire to mention ones content can be as incredible. This clarity with your post is superb and that i may think you’re a guru for this issue. High-quality along with your concur permit me to to seize your current give to keep modified by using approaching blog post. Thanks a lot hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done. http://sciencenetlinks.com/science-news/science-updates/tumbleweeds/

  • Avatar
   dnf
   фев 19, 2020

   想要让胸部变大的一个重要的物理方法就是进行乳房按摩丰胸产品,经常用双手揉摸自己胸前的乳房,妈妈们可以发现这样可以显著地改善乳房的血液循环来增大乳房丰胸效果,并且把多余的脂肪排出。其次,女性成功瘦身而且丰胸的原理则在于木瓜酶的作用,一般来说,多吃木瓜丰胸方法,也有利于乳房的变大,因为木瓜酶能够促进乳腺发育,刺激女性的荷尔蒙,从而达到丰胸的目的产后丰胸

  • Avatar
   Europa-Road Kft.
   мар 2, 2020

   A debreceni Europa-Road Kft. nemzetközi fuvarozás szolgáltatása mindenki számára elérhető, így külföldi és belföldi érdeklődőknek is.

  • Avatar
   elizabethjneal2
   апр 7, 2020

   I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. leanvpn.com

  • Avatar
   sophie
   апр 14, 2020

   Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post . With intersting game sims 4 skill cheats we also celebrate internation women's day. coming now

  • Avatar
   Court Marriage in Lahore
   юни 23, 2020

   Thanks for this valuable information. Very easy to understand! Awesome Court Marriage in Lahore

  • Avatar
   Jennifer J. David
   юни 30, 2020

   The team used an easy project management methodology. top branding agencies could offer more structured reporting. they're creative without violating the project goals.

  • Avatar
   zoro
   юли 18, 2020

   Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that 彩票 i've been waited for so long 福彩双色球. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. 幸运飞艇 Thanks

  • Avatar
   Mike
   авг 15, 2020

   Whatever you have provided for us in these posts really appreciative.Check Out Your URL

  • Avatar
   aikenc
   авг 28, 2020

   Their accessibility and willingness to respond at any given point in time stood out to us Read Full Article

  • Avatar
   mtom
   сеп 7, 2020

   When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox and after this each time a comment is added I am four emails sticking with the same comment. Could there be that is it is possible to eliminate me from that service? Thanks! 메이저 사이트--------------------What i don’t understood is actually how you are no longer actually a lot more well-liked than you may be right now. You’re so intelligent. You realize therefore considerably on the subject of this subject, produced me in my opinion imagine it from so many various angles. Its like men and women don’t seem to be interested except it is something to do with Woman gaga! Your personal stuffs great. All the time maintain it up! 더킹 카지노

  • Avatar
   Mike
   сеп 7, 2020

   They delivered solid and stable products helping to create a reputable online presence for this online-based business. website design firms San Francisco

  • Avatar
   mtom
   сеп 12, 2020

   Nice one, there is actually some great facts on this post some of my subscribers may find this useful, will send them a link, many thanks. 홍콩명품------------------------------Some really interesting information, well written and broadly speaking user friendly . 먹튀검증

  • Avatar
   Nomi
   сеп 19, 2020

   Good publish, adding that to my personal blog right now, thanks. y8 ===================================================================================== Oh my goodness! an excellent article dude. Thank you Nonetheless I will be experiencing trouble with ur rss . Don’t know why Struggling to sign up to it. Perhaps there is any person finding identical rss difficulty? Anyone who knows kindly respond. Thnkx ปกตลาดลูกหนัง

  • Avatar
   elizabethjneal2
   окт 14, 2020

   Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks, I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks. nimbochromis.tumblr.com

  • Avatar
   mtom
   окт 18, 2020

   It’s really a great and useful piece of information. I am happy that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. 더킹카지노

  • Avatar
   magzinetoday
   окт 18, 2020

   Awesome! I appreciate your input to this matter. It has been insightful. my blog: how to turn a girl on idn poker ====================================================================================== After study many of the web sites on your own internet site now, and i also really much like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and will also be checking back soon. Pls look into my internet site also and make me aware what you consider. EasyFinance legit lnstant approval loans