Моля прочетете тези Условия на ползване внимателно!

Ако НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ с тях, моля не използвайте нашия уебсайт.

Ако продължите да използвате нашия уебсайт, ще се счита, че Вие сте приели тези Условия на ползване.

Достъпът и използването от Ваша страна на този уебсайт са обект на и се уреждат от приложимия закон и от разпоредбите на настоящите Условия на ползване, със съответните изменения във времето.

Преди да ни предоставите лични данни чрез нашия уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашите Условия на ползване. Чрез приемането на нашите Условия на ползване, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашия уебсайт и в нашите Условия на ползване чрез публикуването им на нашия уебсайт без други известия. Моля не забравяйте да преглеждате Условията на ползване редовно, тъй като достъпът и използването от Ваша страна на този уебсайт ще се считат за предоставяне на Вашето съгласие с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

   1) “www.sdpshop.net” (или “saboutique.eu”) е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на SDP shop. SDP shop има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

   2) “SDP” и всички свързани с него лога и имена на услуги са търговски марки нa SDP shop, които не могат да се използват по никакъв начин във връзка с какъвто и да било продукт или услуга, които не са свързани с SDP shop, освен ако не е получено предварителено писмено съгласие от SDP shop.

   3) Цялото съдържание на нашия уебсайт (като например дизайн, текст, графики, лога, изображения, аудио клипове и други материали, свързани с него) е защитено от авторско право и други приложими закони за интелектуална и индустриална собственост и е собственост на SDP shop.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

   1) За да преминете през процеса на регистрация на нашия уебсайт, Вие трябва да а) попълните съответната регистрационна форма, налична на уебсайта или б) да се регистрирате на нашия уебсайт чрез уебсайт на социална мрежа, както е описано по-долу. След попълването на регистрационната форма и потвърждаване на данните, посочени в нея, ние Ви изпращаме съобщение на имейл адреса, предоставен от Вас, за потвърждаване на регистрацията Ви. Потвърждение на регистрацията се изисква, за да закупувате продукти от нас чрез нашия Уебсайт.

   2) Вие имате право да имате само една регистрация и да използвате само един потребителски акаунт при нас. Вие нямате право да използвате акаунти на друг регистриран потребител или да предоставяте на трети страни възможността да използват Вашия акаунт. Нямате право злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребявате с функционалността на нашия уебсайт или с други потребители, или да се опитвате да се представите за друг потребител.

   3) Вие следва да пазите защитена Вашата потребителска идентификация, данни за парола и всякаква друга информация за сигурността и не следва да я разкриване на никого. Ние не носим отговорност за каквато и да било употреба, разкриване или загуба на такива данни, в резултат на неспазването от Ваша страна на предхоното изречение. Вие следва незабавно да ни информирате, ако някакви данни, които служат за достъп до нашия уебсайт са придобити от трети страни.

   4) Вие имате право на достъп, актуализиране или коригиране, или да изисквате от нас да актуализираме и коригираме Вашите регистрационни данни и информация в зоната "Моят профил" на нашия уебсайт.

   5) Ние може да Ви предоставим възможността да се регистрирате на нашия уебсайт чрез уебсайт на социална мрежа като Facebook. В такъв случай, вие можете да щракнете върху бутона “регистриране чрез (Facebook)” в регистрационната форма и да се впишете към уебсайт на тази трета страна. Правейки това, Вие давате Вашето съгласие за това, че Вашите лични данни (по-конкретно име, фамилия, дата на раждане и имейл адрес) се взимат от този уебсайт на социална мрежа и се изпращат до нас.

   6) Вие може да отмените своята регистрация по всяко време чрез свързване с нас чрез данните за контакт, предоставени на нашия уебсайт.

   7) Ако установим, че Вие имате повече от една регистрации и клиентски акаунти при нас, ние имаме правото да отменим всички или някои от регистрациите без предизвестие по своя собствена преценка. Ако по някаква причина ние смятаме, че не сте спазили нашите Условия на ползване, ние ще Ви уведомим да коригирате такова несъответствие. Ако не го коригирате така, че да спазвате нашите изисквания, ние ще ограничим Вашия достъп чрез деактивиране на вашите данни за потребителска идентификация, парола и/или друга защитна информация, или по друг начин ще прекратим Вашия достъп.

III. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

   1) Ние се задължаваме данните, които получаваме и/или събираме от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство.

   2) Предоставянето на лични данни е доброволно. Все пак без да ни предоставите определени данни, Вие не можете да получите услуги от нас или да закупите продукти от нас.

   3) Когато ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт, Вие ни позволявате да се свържем с Вас с цел, за която сте ни предоставили тези лични данни и информация за контакт и както е описано по-долу. Такова свързване може да включва контакт по имейл и/или обаждане по телефон.

   4) Ние не поверяваме, продаваме, отдаваме под наем, лицензираме, прехвърляме и т.н. нашата база данни, съдържаща лични данни на нашите клиенти.

   5) Ние може да събираме и обработваме следните основни данни за Вас, като запазваме правото Ви да оттеглите съгласието си или да изискате отказ от регистрация: а) данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате или по време на процеса на покупка, по-конкретно: име и фамилия, имейл, дата на раждане, адрес за фактуриране, адрес за доставка и телефонен номер; б) детайли за транзакции, които извършвате чрез нашия уебсайт и детайли за изпълнението на Вашите поръчки; в) информация, която ни предоставяте, когато се свързвате с нас чрез какъвто и да било вид комуникация; г) информация, която ни предоставяте, ако решите да участвате и да попълвате анкети; д) звукови записи на телефонни разговори с нас.

   6) Като част от процеса на закупуване или от процедурата по възстановяване на средства и в зависимост от метода на плащане, който избирате при подаване на поръчката, може да предоставите данни, свързани с Вашата банкова сметка, с Вашата дебитна или кредитна карта на трета страна, предоставяща платежни услуги. Такива данни се използват за извършване на Вашето плащане до нас или възстановяване на дължима сума до Вас. В такъв случай, Вие предоставяте данни за плащането директно до третата страна, предоставяща платежни услуги, а не до нас, и може да бъдете предмет на политика на поверителност на тази трета страна, предоставяща платежни услуги. Ние препоръчваме да прегледате тези условия, преди да изберете съответния метод на плащане. Ние нито получаваме, нито запазваме, нито обработваме такива данни за плащане, но ние може да имаме достъп до тях в системите на доставчика на платежната услуга за целите, описани в този раздел.

   7) Само ако Вие предоставите такива данни за плащане директно на нас, ние събираме и обработваме такива данни. Такъв може да бъде случаят, например, ако ни предоставите Вашите данни за банкова сметка с цел възстановяване на плащане в случай на връщане на продукт.

   8) Ние можем да събираме информация относно а) Вашето устройство, включително Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър б) детайли за вашите посещения, например данни за трафика, данни за местоположението и други комуникационни данни, когато Вашият уеб браузър или приложение осъществят достъп до нашия уебсайт.

   9) Ние можем да използваме събраната информация, вкл. данните за Вас за следните цели:

          а) да изпълняваме своите задължения, възникващи от всяка транзакция, сключена между Вас и нас;

          б) да опазваме нашите и Вашите права и интереси;

          в) да представяме съдържанието на нашия уебсайт по най-ефективния начин за Вас;

          г) да извършваме пазарен анализ и статистическо проучване за вътрешни нужди на SDP shop;

          д) за защита от измами и други защитни цели, например, ако поведението на ползване или достъпът до нашия уебсайт от Вас или от Вашето устройство вреди на интересите или причинява някакви щети на SDP shop или трети страни, с които SDP shop си сътрудничи.

   10) Когато Вие ни предоставяте лични данни и информация за контакт през нашия уебсайт, Вие се съгласявате (като имате право на отказ или отмяна на Вашето съгласие), с това, че ние може да Ви изпращаме бюлетини, съобщения и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения или по телефон. Такива комуникации се изпращат заедно с други, с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг или за рекламиране на подобни продукти или услуги, предлагани от SDP shop.

   11) Можете да откажете или да отмените своето съгласие да получавате бюлетини, съобщения или известия по всяко време: a) посредством използването на специална връзка, предоставена в бюлетина, съобщението и/или известието; б) посредством използването на опцията, налична в специална секция във Вашия профил на нашия уебсайт за ограничаване, отказ или отмяна на Вашето съгласие; в) чрез свързване с нас чрез данните за контакт, предоставени на нашия уебсайт.

   12) Ние си запазваме правото да избираме до кого да изпращаме бюлетини, съобщения и/или известия и да отстраняваме от нашата база данни с клиенти всеки, който е дал съгласието си да получава бюлетини, съобщения и/или известия без каквото и да било по-нататъшно задължение от страна на SDP shop или от допълнително известие.

   13) Нашият уебсайт може понякога да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни производители, дистрибутори, рекламодатели, доставчици на платежни услуги или платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google или Twitter. Ако последвате връзка към тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност за политиките на поверителност или за практиките, прилагани от тези трети страни. Моля проверете тези политики, преди да подавате данни към тези уебсайтове.

   14) Приложимите закони Ви предоставят права във връзка с Вашите лични данни. Такива права включват, но без да се ограничават до следното:

         а) правото да изискате потвърждение от нас дали Вашите лични данни се обработват или не;

         б) правото да изискате информация относно състоянието на обработката на Вашите лични данни;

         в) правото да изискате информация относно източника, от който сме получили Вашите лични данни за обработка;

         г) правото на достъп до Вашите лични данни или да видите копие от личните данни, които ние притежаваме за Вас;

         д) правото да заявите коригиране, актуализиране или допълване на Вашите данни;

         е) правото да откажете употребата на Вашите лични данни за маркетингови цели;

        ж) правото да отмените Вашето съгласие да ползваме Вашите данни и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия уебсайт, като такова оттегляне на съгласието няма да се прилага по отношение на съществуващите сделки между нас;

        з) правото за отстраняване на Вашите данни от системата. Когато желаете да се възползвате от такова право, моля, адресирайте своето искане в писмен вид (имейл или подписано и датирано писмо) до нас на адреса, посочен на нашия уебсайт.

   15) Във всеки случай, ние можем да задържим данните за период, какъвто изисква приложимото право, включително търговските, данъчните или други закони за да запазим информация, свързана със сключени сделки.

   16) В случай че между Вас и нас не е сключена никаква сделка преди Вашата отмяна или заявление за отмяна на регистрацията, ние ще отстраним Вашите данни от системата, така че повече да няма достъп до тях.

   17) Ние се задължаваме да въведем подходящите технически и организационни мерки за да опазим сигурността на Вашите данни и да имаме възможността да спазим задълженията, предоставени в настоящите Условия за ползване и всички изисквания на приложимото право. Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Всички платежни транзакции ще бъдат криптирани посредством SSL технология. За съжаление, преносът на информация по интернет не е напълно защитен. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани до и от нашия уебсайт. Всяко предаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и мерки за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неправомерен достъп.

   18) Ние не носим отговорност за нанесени щети, които са извън нашия разумен контрол, включително неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървърите, на които се съхранява базата данни, съдържаща личните данни.

   19) Когато сме Ви предоставили (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава достъп до определени части на нашия Уебсайт, Вие сте отговорни за съхраняването на конфиденциалността на тази парола. Молим Ви да не споделяте паролата с никого. Вие (само и изключително) носите пълна отговорност за споделянето на Вашите данни с трети страни.

   20) Ние не поемаме каквато и да било отговорност, ако Вие сте били подведени от неоторизирани трети страни, които представят себе си като представители на SDP shop. Моля информирайте ни, ако узнаете за такова поведение от страна на трета страна.

IV. ПОЛЗВАНЕ НА И ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ НАШИЯ УЕБСАЙТ

   1) Ние ви даваме определено право на достъп и използване на нашия уебсайт за Ваша лична употреба. Вие нямате право да: а) възпроизвеждате, размножавате, копирате, продавате, излъчвате, прехвърляте, дистрибутирате или по друг начин да експлоатирате нашия уебсайт, включително цялото му съдържание, за каквато и да било цел без получаване на нашето писмено разрешение; б) да извършвате имитация на нашия уебсайт или неговото съдържание; в) да използвате инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

   2) Ние си запазваме правото едностранно да: а) ограничаваме количествата, които Вие може да поръчвате, или за които ние приемаме поръчка; б) ограничим или изключим възможността да поръчвате продукти или услуги; в) ограничим или изключим някои от наличните методи за доставка и плащане за Вас; г) спрем или да прекратим достъпа Ви до нашия уебсайт (или части от него) по всяко време, в частност ако ние смятаме, че Вие използвате нашия уебсайт по начин, който противоречи на тези Условия на ползване или по друг увреждащ начин.

   3) Информация относно особеностите и характеристиките на продуктите е налична на продуктовите страници на нашия уебсайт. Ако направите поръчка чрез нашия уебсайт, Вашата поръчка представлява предложение до нас за закупуване на продукт, изложен на нашия уебсайт.

   4) Поръчка може да бъде направена само през нашия уебсайт чрез опростен процес, в края на който Вие потвърждавате поръчката чрез натискане на бутона "Потвърждавам моята поръчка". Бутонът ясно ще посочва, че подаването на поръчката води до Ваше задължение за нейното плащане. Преди да потвърдите поръчка, винаги ще бъдете информиран за общата цена, която трябва да се заплати, и винаги имате възможността да проверите и евентуално да коригирате Вашата поръчка.

   5) След като направите поръчка, ще получите имейл от нас, потвърждаващ получаването и регистрацията на Вашата поръчка. Това не означава, че Вашата поръчка е приета. Договорът между Вас и нас се сключва само при приемане на Вашата поръчка от наша страна. Договорът ще се отнася само до тези продукти, за които ние сме приели Вашата поръчка. Ние ще потвърдим приемането на Вашата поръчка, като Ви изпратим имейл с потвърждение, че продуктът е бил изпратен. В случай че не можем да изпълним договор поради неналичност на продукти на склад, ние ще Ви информираме и ще Ви възстановим платената от Вас за този продукт сума, ако има такава.

V. ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ НАШИЯ УЕБСАЙТ

   1) Вие може да използвате един от методите на плащане, посочени на нашия уебсайт, при условията, описани там, ако има такива.

   2) Цените на продуктите са тези, посочени на нашия уебсайт към момента на Вашата поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

   3) Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на уебсайта, и включват ДДС. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта. Ние не сме отговорни за каквито и да било такси за обмяна или превалутиране на валута, прилагани от банката издател на Вашата кредитна или дебитна карта. Такива такси за валутни преобразувания се поемат от Вас.

   4) Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

   5) Общата цена на продуктите, включително ДДС и разходит за доставка, приложими за Вашата конкретна поръчка, ще бъде показана на нашия уебсайт преди последната стъпка, с която може да завършвате Вашата поръчка.

   6) Цените на продуктите и други разходи могат да бъдат променяни по всяко време, но такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

   7) Ние не можем да изключим вероятността, въпреки най-големите усилия, които полагаме, някои продукти да имат неправилна цена. При възникаване на ситуация, в която има грешка в центата на избран и поръчан от Вас продукт, ще се свържем с Вас за инструкции преди доставка на продукта, или ще отхвърлим поръчката Ви и ще Ви уведомим за това.

   8) Времето за плащане зависи от метода на доставка и плащане, който изберете. Ако не можем да изпълним доставката на някой поръчан продукт, след като сте извършили плащането, ние ще Ви възстановим платената сума за този продукт, ако има такава.

   9) Когато избирате метод на доставка и плащане, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, Вие може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна и Вие извършвате плащането съгласно разпоредбите и условията, приложими между Вас и третата страна-доставчик на платежни услуги; ние Ви препоръчваме да проверите тези разпоредби и условия.

   10) Ние няма да носим отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира.

   11) Всяка страна заплаща своите собствени разходи за използването на средства за дистанционна комуникация, за да сключи договора за продажба.

VI. ОТСТЪПКИ

   1) Ние може да предоставяме отстъпки за продуктите, закупени от нашия уебсайт, съгласно правила за отстъпки, определени от нас. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, ваучери и др.).

   2) Освен ако друго не е посочено от нас, отстъпките се изваждат от общата сума на Вашата следваща поръчка.

   3) Когато връщате продукт, който Ви дава правото на възстановяване на сумата по каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, следва да бъде намалена със стойността на отстъпката, приложена върху продукта, и само действително платената сума следва да бъде възстановена.

   4) Отстъпката не може да се предоставя под формата на пари в брой или възстановяване на пари.

VII. ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКИ

   1) В случай че даден продукт е дефектен или по друг начин несъответстващ на договореното, ние доброволно Ви даваме правото да върнете продукт поради каквато и да било друга причина, както е описано по-долу в този раздел за връщане на продукти.

Съгласно член 57, ал. 3 и ал. 5 от Закона за защита на потребителите това право на отказ НЕ се прилага при договори за доставка на стоки:

  • които не са предварително произведени
  • които са изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания (индивидуални къстамизации (надписи, принтове, кройка и т.н.) по молба и желание на потребителя)
  • на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (бельо, бански костюми)

   2) Вие може да ни изпратите обратно продукта възможно най-скоро, но в никакъв случай по-късно от 14 дни от датата на доставка. Вие ще трябва да поемете преките разходи за връщане на продуктите.

   3) За да върнете продукт, той трябва да е: а) в оригиналното си състояние и опаковка; б) с всички прикрепени етикети, които не трябва да бъдат премахнати, без следи от носене или използване, неповреден и в цялост, заедно с всички аксесоари, гаранционни документи, и др. Ако тези критериите не бъдат покрити, за съжаление ние няма да може да приемем върнатия продукт и съответно няма да може да Ви възстановим заплатената сумата. Ние си запазваме правото да изискаме от Вас разходите за повторно изпращане на продукта обратно до Вас.

   4) Ако приемем връщането на продукта, ние следва да Ви възстановим сумата за него не по-късно от 14 дни от получаване на върнатия продукт, посредством банков превод.

   5) Ако желаете да замените продукт, такава замяна ще бъде третирана като връщане. Ще Ви бъде възстановена сумата, платена за продукта и Вие следва да подадете нова поръчка за заменящия продукт.

   6) Рискът от загуба или повреда на продуктите се прехвърля към Вас в момента, в който Вие или трета страна, посочена от Вас (различна от куриера) получи физическото владение върху продуктите. В случай на връщане на продукти, рискът от загуба или повреда на продуктите се прехвърля върху нас, когато ние или трета страна, посочена от нас, получи физическото владение върху продуктите.

VIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

   1) Ние може да се свържем с Вас по пощата, по имейл или по телефона, или да Ви предоставим информация чрез публикуването ѝ на нашия уебсайт.

   2) Всички известия, изпратени от Вас към нас, трябва да бъдат чрез писмо или имейл.

   3) Приложимите закони изискват част от комуникацията, която изпращаме, да бъде в писмен вид. Когато използвате нашия уебсайт, Вие приемате, че комуникацията с нас ще бъде основно в електронен вид. За договорни цели Вие се съгласявате с тези електронни средства за комуникация и потвърждавате, че всички договори, известия, информация и друга комуникация, които сме Ви предоставили по електронен път, са в съответствие с изискванията на закона за спазване на писмената форма, освен ако приложимото право не позволява такова потвърждаване.

   4) Ние можем да изпращаме индивидуално известие до Вас по имейл, или на пощенския адрес, който сте ни предоставили, или в случай на общо известие до всички наши потребители или клиенти, чрез публикуване на информация на нашия уебсайт по подходящ начин.

   5) Ако имате въпроси или оплаквания относно нашите правила и условия, някой продукт или услуга, или всякакъв друг въпрос, моля да се свържете с нас.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентен съд, съобразно българското законодателство.

   2) Ние няма да носим отговорност за каквато и да било невъзможност или забавяне на изпълнението на каквито и да било наши задължения във връзка с договор, които са причинени от събития извън нашия разумен контрол (“Форсмажорно събитие”). Форсмажорно събитие включва, но без да се ограничава до, граждански безредици, бунт, терористична атака, война, пожар, природно бедствие, епидемия, невъзможност за използване на сухопътна или въздушна доставка, или други средства за обществен или частен транспорт; невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи; актове, закони, разпоредби или ограничения на някое управление.

   3) Въпроси, коментари и искания във връзка с тези Условия за ползване и във връзка с правата, които имате съгласно тези Условия за ползване и приложимото право са добре дошли и следва да бъдат адресирани в писмен вид (по имейл или по пощата) до нас чрез данните за контакт, предоставени на нашия уебсайт.

Количка

Cart is empty

Търси

You can try some popular tags here:

Профил

Нямате профил?
Създайте профила си тук