УСЛОВИ ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАШИЯ УЕБСАЙТ

Правило 1

Ние доставяме продукти, поръчани чрез нашия уебсайт само на физически лица/ крайни клиенти.

Правило 2

Вие може да използвате един от методите на доставка, посочени на нашия уебсайт, при условията, описани там, ако има такива.

Правило 3

Срокът за доставка на избраните от Вас продукти е 3 работни дни.

Правило 4

Ние можем да прекратим договора за доставка, без да носим отговорност за вреди, чрез едностранно известие в следните случаи:

а) данните, предоставени от Вас на уебсайта са непълни или неверни;

б) неспазване от Ваша страна на нашите Условия за ползване;

в) Вашата дейност на уебсайта причинява или може да причини вреди от какъвто и да било характер у нас, наши свързани дружества или доставчици.

Правило 5

Ние доставяме продуктите, за които сме приели Ваша поръчка, чрез избрано от нас дружество за куриерски услуги. Ние доставяме до адреса, който Вие сте ни предоставил. Ние не носим отговорност ако адресът е неправилен или непълен.
Ние няма да носим отговорност, ако даден метод на доставка, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира.